A-mærket

 

 

A-MÆRKET – DIN SIKKERHED FOR ET RENT PRODUKT 

Når du vælger et produkt med A-mærket, får du et produkt, som selv små børn trygt kan anvende.

Med A-mærket er du sikker på, at produktet ikke indeholder hormonforstyrrende stoffer, tungmetaller eller allergifremkaldende stoffer over bagatelgrænsen. Produkterne indeholder hverken parfumer eller duftstoffer.

A-mærket overholder ikke blot lovgivningen, men går skridtet videre og lever op til følgende strenge krav:

 • Hormonforstyrrende stoffer (fastsat af EU) forekommer ikke i produktet.
 • Butyl- og propylparaben må ikke anvendes.
 • Produktet er ikke tilsat parfume eller duftstoffer.
 • Produktet overholder krav om minimal afgivelse af tungmetaller.
 • Allergifremkaldende stoffer kan kun forekomme i så små mængder,
  at de ligger under bagatelgrænsen.
 • Kræftfremkaldende, arveegenskabs-ændrende, reproduktionsskadende (CMR) stoffer kan kun forekomme i så små mængder, at de ligger under bagatelgrænsen.
 • Det er kun tilladt at anvende en bestemt gruppe godkendte konserveringsmidler.
 • Ingen produkter indeholder farlige stoffer, der skal nævnes i sikkerhedsdatabladet.
 • Sikkerhedsdatablad udarbejdes for alle produkter. 

Vedr. CE-mærkning 
Vær opmærksom på, at hobbyprodukter, der har en legeværdi for børn under 14 år skal CE-mærkes. Et A-mærke og et CE mærke er to forskellige ting.For at få et CE-mærke stilles der bl.a. krav til forskellige former for dokumentation i produktions-processen og der stilles krav til test for mekaniske-fysiske egenskaber, brændbarhed og udvalgte kemiske stoffer (EN71-1,2,3). CE-mærkede produkter må ikke indeholde sundhedsskadelige stoffer, men kravene er ikke fastsat ligeså skarpt som ovenstående. Et A-mærket produkt stiller krav til indholdsstofferne, og kravene er så skrappe, at de lever op til den kemiske del af legetøjslovgivningen